Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
KURUMSAL

BİRLİĞİN TARİHÇESİ

Birliğimiz, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 Tarih 24615 Sayili Resmi Gazete’de yayınlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda, Birlik Ana Sözleşmesiyle belirlenmiş amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 1995 yılı Mayıs ayında yedi kurucu üyenin önderliğinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

 

KURULUŞ AMACI

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği, birliğimizin kuruluş amaçları şöyledir;

 • Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse de yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi

 • Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,

 • Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,

 • Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,

 • Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,

 • Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, isletilmesi çalışmalarını içermektedir.

 

ÇALIŞMA KONULARI

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği, Birliğin çalışma konuları ise aşağıdaki gibidir;

 • Merkez Birliğince planlanan ıslah programlarını uygulamak,

 • Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrulusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

 • Ön soy kütüğü, soy kütüğü ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslahı programı kapsamında Merkez Birliği talimatları doğrultusunda Döl Kontrolü faaliyetlerini yürütmek,

 • Üyelerin hayvanlarının sağlık ve suni tohumlama hizmetlerini vermek. Veteriner hekim denetim ve gözetiminde hastalık teşhis ve tedavisine yönelik olarak hayvan sağlığı ile ilgili ilaç, asi ve serum, ıslah amacıyla suni tohumlama ile ilgili sperma, embriyo ve benzeri malzeme temin etmek ve dağıtmak,

 • Üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumluklarını ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak,

 • Üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumluklarını ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak, dağıtmak ve pazarlamak,

 • Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

 • Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan, erkek ve dişi materyal, sperma embriyo ya da diğer biyolojik yöntemleri kullanarak ıslah programları ile bütünlesen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma ve embriyo gibi ıslah materyallerini üretmek için Merkez Birliğinin talebi ve Bakanlığın izniyle ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına izin veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

 • Hayvanların bakim ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

 • Üyelerce yetiştirilen hayvanların satısını organize etmek, bunun için fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

 • Üyelerin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satısını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün isletme tesislerini kurmak, kiralamak ve isletmek,

 • Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 • Hayvanlar ve hayvancılık işlemleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

 • Kredi temini konusunda üreticilerine yardımcı olmak,

 • Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

 • Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, isletmek ve gerektiğinde bu isler için şirket ve ya şirketler kurmak.

 

 

30 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Yönetim Kurulumuz şu şekilde belirlenmiştir;

   

 

 

Hasan Hüseyin ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı

 0541 364 30 00

 

 

 

Cihangir AKDUT

İkinci Başkan

 0530 235 05 44

 

 

 

Ahmet ÖZCAN

Muhasip Üye

 0530 491 06 40

 

 

 

Mehmet COŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi

 0530 235 04 33

 

 

 

İsak Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyesi

 0532 577 01 88

 

 

 

Levent Yağcı

Yönetim Kurulu Üyesi

 0530 491 06 34

 

 

 

Nizamettin Şensoy

Yönetim Kurulu Üyesi

0530 235 05 28

Merkez Şubemiz

Murat KILIÇ

İdari ve Mali İşler

Ali SAYGICI

Veteriner Hekim

 

Ali Ercan TAÇ

Veteriner Hekim

 

Meltem ASLAN

Tarım Danışmanı ( Vet. Sağ. Tek)

 

Abdurrahman Gülal

                 Veteriner Hekim

 

 

 

 

 

Hasan TOSUN

Muhasebe

 

Ümmühan PEKUZ

Muhasebe

 

Fadime KÜNAR

Muhasebe

 

Ali Osman AKA

Veteriner Sağ. Tek.

 

M.Ali DEĞER

Veteriner Sağ. Tek.

 

Fahri GÜLTEKİN

Soy Kütüğü

 

Cihan ÇİLLİ

Soy Kütüğü

 

Mehmet ALTINDAĞ

Büro Personeli

 

Güldel Çelik

Büro Personeli

 

 

 

Nurten ÇELİK

Kat Görevlisi

Şarkikaraağaç Şubesi

 

Abdullah UÇAR

Veteriner Hekim

 

Osman KAPLAN

Veteriner Sağ. Tek.

 

Cihan DEMİRELLİ

Veteriner Sağ. Tek.

 

H.Hüseyin COŞKUN

Soy Kütüğü

 

Yılmaz ATEŞ

Soy Kütüğü

 

Nazife YAMAN

Büro Personeli

Yalvaç Şubesi

 

Ufuk ERDEMİR

Veteriner Hekim

 

Mustafa Cuma ŞAHİN

Veteriner Sağ. Tek.

 

 

Özgür ADIYAMAN

Soy Kütüğü

 

Murat ÖZTAŞ

Büro Personeli

Keçiborlu Şubesi

Serdar ÖNAL

Veteriner Hekim

 

İbrahim TOPAL

Veteriner Sağ. Tek.