Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
HABER DETAY
2012 YILI DESTEKLEME FİYATLARI BELİRLENDİ

 

2012 ÜRÜNÜ İÇİN ÜRETİCİYE ÖDENECEK DESTEKLEMELER BELLİ OLDU

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012 yılı üretimi için çiftçiye karşılıksız olarak toplam 7.6 milyar liralık destekleme ödemesi yapacak.
 
Tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 28’i olan 2,1 milyar lirayı hayvancılığa ayıran bakanlık, prim ödemeleri kapsamında da 2,5 milyar lira ödeyecek.
 
Ayrıca mazot, gübre ve toprak analiz desteği için 1,4 milyar lira, kırsal kalkınma destekleri için 300 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 291 milyon lira, sertifikalı tohum, fide ve fidan destekleri için 145 milyon lira ve diğer destekler için de 821 milyon lira ödeme yapılacak.
 
Öte yandan, 2012 yılında organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımsal danışmanlık, araştırma ve geliştirme (AR-GE), çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) desteklerine de devam edilecek.
 
2012 yılı bitkisel ve hayvansal ürünleri için yapılacak desteklemelere ilişkin birim fiyatlar, aşağıdaki gibidir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
1
Toprak Analizi (TL/da)
2,5
2
 
 
Organik Tarım
 (TL/da)
Meyve, Sebze
35
Tarla bitkileri
10
Hayv., Arıcılık, Su ürün.Dest.
İlave %50
3
İyi Tarım Uygulamaları (TL/da)
Meyve, Sebze
25
Örtüaltı
100
4
MAZOT DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
2,70
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve
4,00
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,40
5
GÜBRE DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
3,70
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve
5,00
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,30
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ (TL/da)
6
Buğday, yonca
6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar
4,5
Çeltik, yer fıstığı
8
Nohut, kuru fasulye, mercimek
7
Susam, kanola, aspir
4
Patates, soya
20
Korunga, fiğ
3
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ(TL/kg)
7
Buğday
0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates
0,08
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ
0,50
Çeltik
0,25
Soya
0,35
Yer fıstığı
0,80
Kanola
1,20
Susam
0,60
Yonca
1,50
SERTİFİKALI FİDAN/FİDE DESTEĞİ (TL/da)
8
Bahçe Tesisi
Standart
Sertifikalı
Bodur
150
350
Yarı Bodur
150
300
Bağ ve Diğer meyve Fidanları ile
100
230
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme
0
250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile
50
100
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave
50
100
Sertifikalı Çilek Fidesi
0
300
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)
9
Yağlık Ayçiçeği   
24
Kanola
40
Dane Mısır
4
Kütlü Pamuk
46
Soya
50
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale
5
Aspir
40
Zeytinyağı
50
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
10
Çay
12
 
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
10
Yem Bitkileri (TL/da)
Yonca (sulu)
130
Yonca (kuru)
70
Korunga
90
Tek Yıllıklar
30
Silajlık Tek Yıllıklar
45
Silajlık Mısır (sulu)
55
Silajlık Mısır (kuru)
30
Yapay Çayır-Mera
75
11
Arıcılık
(TL/kovan-koloni)
Arıcılık (kovan)
8
Bombus Arısı (koloni)
60
12
Su Ürünleri
(TL/kg)
Alabalık
0,65
Çipura-Levrek
0,85
Yeni Türler
1,00
Midye
0,20
Yavru (adet)
0,06
13
Süt Primi
(TL/lt)
Büyükbaş
Bakanlıkça
Küçükbaş
0,15
Manda
0,15
 
 
 
14
Hayvan Başı Ödeme
(TL/baş)
Sığır
225
Manda
350
Sığır (Soykütüğü İlave)
60
Etçi Irklar
350
Hastalıklardan Ari İşletme
300
Koyun-Keçi
18
 
 
15
Tiftik Üretim Desteği
(TL/kg)
Oğlak Tiftiği
17
Ana Mal (İnce, İyi)
17
16
İpek Böceği Desteği
Tohum (TL/Kutu/adet)
30
Yaş Koza (TL/kg)
20
17
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma
(TL/baş)
Büyükbaş
440
Küçükbaş
75
Arı (kovan)
25
Elit Sürü
Anaç
35
Yavru
40
Taban Sürü
Anaç
35
Yavru
20
Halk Elinde Manda Islahı Desteği
650
18
Buzağı Suni Tohumlama Desteği
(TL/baş)
Döl Kontr. Prj. Dışı etçi ırktan doğan
75
Döl Kontr. Prj. Kapsamında ek olarak
25
Etçi ırklarla çevirme melez. ek olarak
75
19
Aşı Desteği
(TL/baş)
Büyükbaş Brucellosis
1,50
Küçükbaş Brucellosis
0,50
Büyükbaş Şap
0,75
Küçükbaş Şap
0,50
 
20
Biyolojik Mücadele Desteği
60-430
21
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (TL/işletme)
375
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI (ÇATAK) DESTEĞİ (TL/da)
21
I Kategori
30
II Kategori
60
III Kategori
135