Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
HABER DETAY
Birliğimiz Uluslar Arası “Tarımsal Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırcılığı Yönetimi” Kongresinde

   

Birliğimiz Uluslar Arası “Tarımsal Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırcılığı Yönetimi” Kongresinde

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-II “Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı” çerçevesinde Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin proje lideri ve Aydın Süt Üreticileri Birliği, Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR), Alman Holstein Birliği’nin (DHV) proje ortağı olduğu, “Geleceğin Süt Çiftliklerinin Yönetiminde Bilgi Köprülerinin Kurulması’’ projesi kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir. Geleceğin Süt Çiftlikleri Projesi; AB ve Türkiye’deki aktörler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile sürdürülebilir işbirliği oluşturulmasını süt hayvancılığı sektöründeki paydaşların süt çiftlikleri yönetimi ve çiftlik danışmanlığı konularındaki AB politika ve uygulamalarına ilişkin güncel bilgiye ulaşmalarını ve AB’ye uyum gerektiren uygulamalara hazırlanmalarının amaçlandığı projenin son adımını oluşturan “Uluslararası Tarımsal Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırcılığı Yönetimi Kongresi” 15-16 Mart 2012’de Aydın Kuşadası Efes Sürmeli Oteli’nde gerçekleşti.

Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı kongrede ulusal ve uluslararası süt sektörü paydaşlarını, STK’ları, karar mercilerini ve siyasi otoriteleri bir araya getirip gündem ve tartışma oluşturmaları sağlanmış, süt çiftlikleri yönetimi ve danışma hizmetleri konusunda farkındalık yaratılmıştır. ICAR ve DHV’nin desteği ile çok sayıda Avrupalı akademisyen ve uzmanın katılımın sağlandığı kongre’ye Birliğimiz Tarım Danışmanları ve Başkanımız başta olmak üzere akademisyenler ve uzmanlar, birçok ilin Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanları ve ülke genelinde süt hayvancılığı sektöründe faaliyet gösteren, STK’lar, üretici ve tüketici dernekleri, kooperatifler, süt üreticisi çiftçileri katılım sağlamıştır.

Birliğimiz olarak Tarım Danışmanları "Ramazan Ş. Kızıltaş, Hakan Sağlam, Cihan Doğan, Nazif Uzun" ve Birlik Başkanımız Hasan Hüseyin Özdemir ile beraber katıldığımız kongrede  tarımsal danışmanlık sisteminin AB ülkelerinde nasıl işlediğini ve hangi seviyede olduğu, danışmanlık sistemi kapsamında ilimiz hayvancılığına etkisi ve sürdürülebilirliği ve nelerin yapılabileceği üzerinde konuşuldu.

 

Isparta DSYB olarak 2011 yılında başlatılan “Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında yapılan çalışmaların yetiştiricilere fayda sağladığı, yetiştiricilerimizin danışmanlık hizmetinden memnun olduğu görülmekle beraber önümüzdeki yılda daha farklı boyutlarda hizmetlerin verileceği planlanmaktadır.